Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

Spravodajstvo

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní

poslanci

 

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,od                                                                          

                                                                                                    Z v o l á v a m

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

v utorok 22. decembra 2015 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu:

 

1.      Otvorenie, schválenie programu, voľba  overovateľov

2.      Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ

3.      Rozpočet 2016

4.      Zmluva  so spoločnosťou Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava

5.      KD – projekt, žiadosť

6.      Cesty – projekt, žiadosť

7.      Zberný dvor – odkúpenie

8.      Správa nezávislého audítora, Dodatok správy audítora

9.      Inventúry

10.  PD – kanalizácia

11.  Dotazník pre PHSR

12.  Rôzne, diskusia

13.  Záver 

 

                                                                                           Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Voľby do Národnej rady SR

 

volby

 

 

 

 

 

Voľby do Národnej rady SR

dňa 5.marca 2016

 

Oznam

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní

 

člena a náhradníka

 

do okrskovej volebnej komisie

 

 

 

Adresa:

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

   

Stretnutie s Mikulášom

mikulas litl

Pozývame  Vás na stretnutie s Mikulášom

v nedeľu 6.12.2015 o 15.30 h v Kultúrnom dome v Dolnom Srní

   

 

poslanci

 

                                                              P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,od    

                                                                                                            Z v o l á v a m

13.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 26. novembra 2015 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu:

 

1.      Otvorenie, schválenie programu, voľba  overovateľov

2.      Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ

3.      Investičné akcie 2016

4.      Kultúrne akcie 2016

5.      Rozpočet na rok 2016

6.      Innovia – nájomné byty

7.      Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

8.      „Švehlíkovec“ – zberný dvor

9.      Odpadové hospodárstvo VZN 2016

10.  Rôzne, diskusia

11.  Záver

 

                                                                                              Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                                   starosta obce

 

 

   

 

Základná organizácia SZV v Dolnom Srní

Pozýva občanov na prednášku

„Včelie produkty pri výžive ľudí“

dňa 20.11.2015 (v piatok)

v kultúrnom dome v Dolnom Srní

spojenú s ochutnávkou medu.

vcela