Pondelok, Október 23, 2017
   
Text Size

 späť

 

Činnosť ZPOZ obce Dolné Srnie


 „Ľudia zabudnú čo ste povedali.
Ľudia zabudnú čo ste urobili,
ale nikdy nezabudnú ako sa pri vás cítili.“
Zbor pre občianske záležitosti v obci Dolné Srnie venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o občanov v ich významných životných momentoch. Jednou z foriem starostlivosti je aj vykonávanie občianskych obradov a slávností. Pojem občianske obrady a slávnosti zahŕňajú okruh významných a zároveň jedinečných momentov v živote človeka od jeho narodenia až po poslednú rozlúčku.
Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie a spoluorganizovanie podujatí:

Hlavné podujatia:

- obrad uzatvorenia sobáša (svadobný obrad)
- uvítanie novorodenca do života
- smútočná rozlúčka so zosnulým


Ostatné podujatia a slávnosti:

- slávnosť výročia sobáša
- spoločná slávnosť pre jubilantov
- individuálne návštevy jubilantov
- pietna slávnosť k Pamiatke zosnulých
- iné podujatia (vzácne návštevy obce a pod.)

Podujatia ZPOZ sú evidované v pamätnej knihe vo forme slávnostného zápisu.

Všetky obrady sú pre obyvateľov obce  bezplatné .


Organizovanie obradov

ZPOZ v obci Dolné Srnie zodpovedá za estetickú úroveň obradov a vytváranie potrebných organizačných a materiálnych podmienok pre organizovanie občianskych obradov.
Na výkone občianskych obradov a slávností sa podieľa starosta obce, matrikárka a členovia ZPOZ.
Obrady prebiehajú podľa vopred určeného scenára vykonávateľa obradu, alebo predsedu ZPOZ.
O priebehu obradu prítomných hostí vhodným spôsobom informuje člen ZPOZ pred začatím obradu.


 

Máte záujem o niektorý obrad a neviete ako postupovať?

UVÍTANIE DIEŤATKA DO ŽIVOTA

Ak majú rodičia záujem o zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy obce a uvítanie do života v obradnej sieni, je potrebné  osloviť matrikárku, s ktorou si dohodnú deň a hodinu samotného uvítania. Obecný úrad slávnostné uvítanie dieťatka do života poriada  aj na základe evidencii obyvateľstva niekoľko krát  počas roka. Rodičia dostanú pozvánku na samotný obrad.


OBRAD UZAVRETIA MANŽELSTVA

V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť manželstvo, je potrebné ísť na matriku, kde vyplníte žiadosť o uzavretí manželstva. So sebou si prineste občiansky preukaz a rodný list. Na matrike si dohodnete i termín. ZPOZ zabezpečuje účinkujúcich na obrade (sobášiaceho, recitáciu, hudbu), pripravuje scenár obradu. Obrad mimo priestory sobášnej siene je možný za poplatok.


JUBILEJNÝ SOBÁŠ, ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Obec Dolné Srnie v mesiaci október – Mesiaci úcty k starším pozýva občanov od 65 rokov na spoločné „Stretnutie dôchodcov“ Najstarších obyvateľov obce pri dožití významného jubilea navštevujeme na základe dohody v domácnostiach.


SMÚTOČNÁ ROZLÚČKA SO ZOSNULÝM

Sú chvíle života, keď niekto blízky navždy odchádza. ZPOZ organizuje občianske pohreby a rozlúčky v dome smútku. Pre dôstojnú rozlúčku zabezpečuje ZPOZ smútočného rečníka, recitáciu, spev, sprievodnú hudbu. Scenár obradu pripravuje predseda ZPOZ.