Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

Číslo Variab.symbol Suma Dátum pr. Predmet 1 Meno/názov Mesto/Obec
DF2015/257 150288 347,51 31.08.2015 okná KD RR Plast, s.r.o. Bratislava-Ružinov
DF2015/258 201508017 841,66 02.09.2015 oprava MŠ - výmena toaliet Vrba Juraj Dolne Srnie
DF2015/259 152088 24 02.09.2015 mesačná údržba dát 8/2015 COMTEC s.r.o. Nové Mesto n.V.
DF2015/260 242015 990 02.09.2015 odmena za vypracovanie žiadosti - zmluva o dielo JA-BL-KO ct, s.r.o. Nové Zámky
DF2015/261 022015 992,5 03.09.2015 projektová dokumentácia - poľné cesty Ateliér, DS, s.r.o. Bratislava
DF2015/262 10392015 500 03.09.2015 verejné obstarávanie - poľné cesty EPIC Partner a.s. Komárno
DF2015/263 0128646098 41 03.09.2015 Orange - starostov služobný mobil Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2015/264 20150012 63 03.09.2015 oprava pračky Marián Žarnovický - ELEKTROSERVIS Nové Mesto nad Váhom
DF2015/265 32015 360 03.09.2015 kryty radiátorov pre MŠ Estrans spol. s r.o. Dolné Srnie
DF2015/266 7458391305 177,46 04.09.2015 elektrika MŠ Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/267 8777223954 80,45 07.09.2015 pevná linka + internet OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/268 5777223971 37,86 07.09.2015 pevná linka MŠ T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/269 20150466 187,2 07.09.2015 septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/270 3100000083 302 07.09.2015 plyn MŠ, OcU, KD RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice
DF2015/271 2015387 160,32 09.09.2015 TSST - plasty Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/272 2015388 222,24 09.09.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/273 322015 300 09.09.2015 teplotechnický posudok pre MŠ Procer s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/274 3101501214 478,42 16.09.2015 KOS - TKO Kopanic.odpad.spol.s.r.o. Kostolne
DF2015/275 20150002 190 16.09.2015 vypracovanie projektu z Enviromentálneho fondu Bánovská regionálna rozvojová agentúra Bánovce nad Bebravou
DF2015/276 0109000405 231,91 16.09.2015 poistenie majetku od 1.10.2015 do 31.12.2015 Prvá komunálna finančná Nitra
DF2015/277 20150496 374,4 21.09.2015 AQUA - septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/278 2015406 240 21.09.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/279 22015 1138 24.09.2015 práce na rekonštrukcii odstavnej plochy pri MŠ Estrans spol. s r.o. Dolné Srnie
DF2015/280 2015411 93 25.09.2015 TSST - VOK - KD Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/281 20150504 66,31 28.09.2015 AQUA - septik OcU AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/282 352015 300 30.09.2015 audítorské práce za rok 2014 AC Audit s.r.o. Prievidza
DF2015/283 7508478238 20,69 30.09.2015 Telekom - služobný mobil OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/284 152323 90,05 02.10.2015 mesačná údržba dát 9/2015 + servisné práce IT COMTEC s.r.o. Nové Mesto n.V.
DF2015/285 0128646098 42,72 05.10.2015 Orange - starostov služobný mobil Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2015/286 7468288057 177,46 05.10.2015 ZSE - elektika MŠ Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/287 7468288058 222,27 05.10.2015 ZSE - elektrika náj. byty Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/288 7428833711 153,58 05.10.2015 ZSE - elektrika VO pri PO Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/289 7428833712 935,9 05.10.2015 ZSE - elektrika VO Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/290 7428833713 246,93 05.10.2015 ZSE - elektrika VO pri OcÚ Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/291 7428833714 49,89 05.10.2015 ZSE - elektrika OcÚ Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/292 7428833715 137,36 05.10.2015 ZSE - elektrika DS + cintorín Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/293 9778172955 38,54 05.10.2015 pevná linka + internet MŠ T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/294 4778172943 86,06 06.10.2015 pevná linka + internet OcÚ T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/295 15201 721,37 06.10.2015 oprava DRS pre MŠ GAS MET s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/296 20150349 65,8 07.10.2015 toner MŠ Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/297 2015425 128,16 07.10.2015 TSST - plasty Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/298 2015426 210,72 07.10.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/299 20150533 327,6 08.10.2015 septik - nájomné byty Kopanic.odpad.spol.s.r.o. Kostolne
DF2015/300 15000957 46 08.10.2015 výmena filtra v MŠ AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o. Zvolen
DF2015/301 3101501406 924,14 09.10.2015 KOS - TKO Kopanic.odpad.spol.s.r.o. Kostolne
DF2015/302 0612015 54,37 12.10.2015 SUS - stavebný úrad III. Q 2015 Mesto NMnV - SUS NMnV Nove Mesto nad Váhom
DF2015/303 20150006 200 12.10.2015 vypracovanie projektu z Enviromentálneho fondu Bánovská regionálna rozvojová agentúra Bánovce nad Bebravou
DF2015/304 2015018 500 14.10.2015 Odstránenie nelegálnej skládky - Žabinec KM Prestige consulting, s.r.o. Trenčín
DF2015/305 20150364 73,2 16.10.2015 toner HP - OcÚ Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/306 11092015 350 16.10.2015 Amadeo - hudba hody HANYS s.r.o. Žabokreky nad Nitrou
DF2015/307 20150551 187,2 19.10.2015 septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/308 20150369 51,6 19.10.2015 toner HP - matrika Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/309 2015452 223,68 19.10.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/310 1500011 300 19.10.2015 DuoSonet - hudba - Mesiac úcty k starším AntAgency s.r.o. Trenčín
DF2015/311 201363736 385,1 19.10.2015 Chladiaca vitrína KD ELEKTROSPED Bratislava
DF2015/312 20150559 66,31 28.10.2015 septik - KD AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/313 215079820 62,66 28.10.2015 voda - nájomné byty 420/1 Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/314 215079821 116,21 28.10.2015 voda - nájomné byty 420/2 Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/315 215079822 99,12 28.10.2015 voda - nájomné byty 420/3 Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/316 215079823 101,4 28.10.2015 voda - nájomné byty 420/4 Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/317 215079824 79,75 28.10.2015 voda - nájomné byty 420/5 Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/318 215079825 107,09 28.10.2015 voda - nájomné byty 420/6 Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/319 215079616 18,23 28.10.2015 voda - DS + cintorín Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/320 215079617 353,17 28.10.2015 voda - MŠ Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/321 215079618 10,25 28.10.2015 voda - OcÚ Tr.vodárne a kanalizácie., a.s. Trencin
DF2015/322 3100000083 1232,06 28.10.2015 plyn - nedoplatok RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice
DF2015/323 20150580 234 30.10.2015 septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/324 7509438408 20,69 30.10.2015 služobný mobil OcÚ T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava