Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

 

Číslo Variab.symbol Suma Dátum pr. Predmet 1 Meno/názov Mesto/Obec
DF2015/62 20150069 374,4 20.02.2015 septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/63 20150071 152,2 24.02.2015 toner do tlačiarne Brother a Lexmark Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/64 20150067 82,2 24.02.2015 valec do tlačiarne Brother Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/65 150101062 58,99 24.02.2015 ročný popl.za webovú stránku NIC Hosting. s.r.o. Ivanka pri Dunaji
DF2015/66 7770486603 99,97 24.02.2015 pevná linka + internet OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/67 6813477049 24,8 23.02.2015 poistenie záhradný traktor Husquarna Prvá komunálna finančná Nitra
DF2015/68 150054 294 23.02.2015 aktualizácia programov r.2015 Topset Solution s.r.o. Stupava
DF2015/69 2151105221 25,2 25.02.2015 zákonný poplatok SOZA slov.ochr.zväz Bratislava 2
DF2015/70 2015048 209,04 26.02.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/71 7501731876 27,62 27.02.2015 služobný mobil OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/72 150505 30 02.03.2015 servis a údržba VT COMTEC s.r.o. Nové Mesto n.V.
DF2015/73 20150092 140,4 03.03.2015 septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/74 7458042332 177,46 04.03.2015 ZSE - MŠ Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/75 0128646098 41,94 05.03.2015 starostov služobný mobil Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2015/76 010900405 231,91 06.03.2015 poist. majetku - OcU,KD,MS,DS,BYTY Prvá komunálna finančná Nitra
DF2015/77 6771460186 40,76 06.03.2015 pevná linka MŠ T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/78 0771460168 104,42 10.03.2015 pevná linka + internet - OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/79 2015071 220,56 10.03.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/80 2015069 157,44 10.03.2015 TSST - plasty Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/81 6150052 150 10.03.2015 preprava autobusom Viliam Turan - TURANCAR Nitra
DF2015/82 3101500201 376,28 06.03.2015 KOS - TKO Kopanic.odpad.spol.s.r.o. Kostolne
DF2015/83 3100000083 2685 06.03.2015 PLYN - KD, MŠ, OcU RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice
DF2015/84 2151900314 -5,04 20.03.2015 poskytnutie zľavy SOZA slov.ochr.zväz Bratislava 2
DF2015/85 15008 705 20.03.2015 Zimná údržba MK Polnohospodárske druzstvo Dolné Srnie
DF2015/86 20150125 66,31 23.03.2015 vývoz septiku - KD AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/87 20150121 374,4 23.03.2015 vývoz septiku - náj.byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/88 022015 97,4 23.03.2015 výmena radiátora - nájomný byt 420/2 Rastislav Jurák Dolné Srnie
DF2015/89 20543790 25,09 23.03.2015 licencia od 1.3.2015 do 28.2.2016 - matrika IVES Kosice
DF2015/90 2015078 209,04 27.03.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/91 1505872 33,5 27.03.2015 zákonný popl. za verejný rozhlas Slovgram Bratislava
DF2015/92 215133 248,64 02.04.2015 Dolnosrnianske noviny Tising s.r.o. Nove Mesto nad Vahom
DF2015/93 7502688539 20,69 02.04.2015 služobný mobil OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/94 150788 93,6 02.04.2015 údržba dát + update COMTEC s.r.o. Nové Mesto n.V.
DF2015/95 7419646442 153,58 07.04.2015 Elektrika - VO Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/96 7419646443 935,9 07.04.2015 Elektrika - VO Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/97 7419646444 246,93 07.04.2015 Elektrika - VO Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/98 7419646445 49,89 07.04.2015 Elektrika - OcU Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/99 7419646446 137,36 07.04.2015 Elektrika - cintorín a D.S. Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/100 74196322929 222,27 07.04.2015 Elektrika - nájomné byty Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/101 0772415284 99,12 07.04.2015 pevná linka + internet - OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/102 8772415303 39,28 07.04.2015 pevná linka MŠ T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/103 9150167 24 07.04.2015 import katastra do programu TOPSET Solutions s.r.o. Stupava
DF2015/104 20150137 234 07.04.2015 septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/105 20150143 93,6 07.04.2015 septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/106 3100000083 1106 09.04.2015 plyn - MŠ,OcU,KD RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice
DF2015/107 0128646098 41,6 08.04.2015 starostov služobný mobil Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2015/108 2015099 209,04 09.04.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/109 2015098 53,26 09.04.2015 TSST - pristavenie a odvoz VOK (SKLO) Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/110 20150129 131,5 10.04.2015 Galax - toner MŠ, OcU Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/111 5882015 179,59 13.04.2015 Kontrola hasiacich prístrojov - OcU,KD,MŠ,DS Pyroservis Melčice-Lieskové
DF2015/112 5872015 53,12 13.04.2015 Kontrola HP - nájomné byty s.č. 419 Pyroservis Melčice-Lieskové
DF2015/113 5862015 63,12 13.04.2015 Kontrola HP - nájomné byty s.č. 420 Pyroservis Melčice-Lieskové
DF2015/114 3101500352 689,41 14.04.2015 KOS - TKO Kopanic.odpad.spol.s.r.o. Kostolne
DF2015/115 3650000066 48,93 15.04.2015 Cholesterolové pásy - Obecná akcia INTES Poprad, s.r.o. Poprad
DF2015/116 2015116 61,2 15.04.2015 TSST - VOK KD (čistenie obce) Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/117 20150159 93,6 20.04.2015 Septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/118 20150167 234 20.04.2015 Septik - nájomné byty AQUA - Kubis Stara Tura
DF2015/119 20150147 75,6 20.04.2015 Valec do kopírky - MŠ Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
DF2015/120 62015 77,66 22.04.2015 SUS - stavebný úrad I.Q 2015 Mesto NMnV - SUS NMnV Nove Mesto nad Váhom
DF2015/121 2015124 210,48 23.04.2015 TSST - TKO Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/122 2015125 147,12 23.04.2015 TSST - plasty Technické služby Stará Turá Stará Turá
DF2015/123 7503651152 20,69 29.04.2015 T-com - služobný mobil OcU T-Mobile Slovensko a.s. Bratislava
DF2015/124 7419632929 44,46 30.04.2015 ZSE - upomienka Náj.byty Zs.energetika a.s. Bratislava 1
DF2015/125 7419632928 177,46 30.04.2015 ZSE - elektrika MŠ Zs.energetika a.s. Bratislava 1