Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

č. Názov mesiac Dodávateľ suma ( € )    
457            
456 Telekomunikačné služby 5/2013 T-COM 24,98  
455 Oprava a programovanie tel. volača 6/2013 ESS Zabezpečovacie systémy  63  
454 Poistenie majetku 6/2013 Prvá Komunálna Finančná a.s. 231,91  
453 Sociálne služby 6/2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o 264  
452 nákup Krovinorez OM 753 T 5/2013 Mountfield SK s.r.o. 458  
451 Servis filtračného zariadenia 5/2013 AQUA terade Slovakia s.r.o. 54,13  
450 Vývoz odpadových vôd 5/2013 Ján Kubiš AQUA 136,8  
449 Poistenie služobného vozidla 5/2013 Komunálna poisťovna, a.s. 23  
448 Vodné stočné - MŠ 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 132,11  
447 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 9,04  
446 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 29,35  
445 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 152,42  
444 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 173,88  
443 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 114,04  
442 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 144,53  
441 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 89,2  
440 Vodné stočné 5/2013 Trenčianská vodohosp. Spoločnosť, a.s. 81,29  
439 Vývoz odpadových vôd 5/2013 Ján Kubiš AQUA 190  
438 Renovácia toneru  5/2013 GALAX Group, s.r.o. 65,8  
437 Vývoz domového odpadu 5/2013 Technické služby Strá Turá 217,44  
436 Vývoz domového odpadu 5/2013 Technické služby Strá Turá 287,76  
435 Údržba plynového kotla OÚ 5/2013 Martin Kopún - Plynoterm 118,54  
434 Údržba plynového kotla KD  5/2013 Martin Kopún - Plynoterm 174,04  
433 Údržba plynového kotla MŠ 5/2013 Martin Kopún - Plynoterm 121,84  
432 Remonte Mnagement PC-V/2013 6/2013 COMTEC s.r.o. 24  
431 Vývoz veľkoplošného kontajnera 5/2013 Technické služby Strá Turá 76,8  
430 Telekomunikačné služby 5/2013 T-COM 24,98  
429 Oprava počítača 5/2013 COMTEC s.r.o. 12  
428 Telekomunikačné služby MŠ 5/2013 T-COM 46,54  
427 Faktúra zemný plyn KD 5/2013 RWE 128  
426 Faktúra zemný plyn MŠ 5/2013 RWE 177  
425 Faktúra zemný plyn OÚ 5/2013 RWE 95  
424 Telekomunikačné služby 5/2013 ORANGE 41,58  
423 Telekomunikačné služby 5/2013 T-COM 108,73  
422 Preprava a zneškodnenie odpadových vôd 24 b.j 5/2013 Ján Kubiš AQUA 228  
421 Vývoz odpadu 5/2013 Technické služby Strá Turá 246,96  
420 Dodávka a distribúcia elektriny MŠ 5/2013 ZSE 190,18  
419 Dodávka a distribúcia elektriny  - byty 5/2013 ZSE 168,71  
418 Preprava a zneškodnenie odpadových vôd 24 b.j 5/2013 Jan Kubiš AQUA 273,6  
417 Zber, preprava, zneškodnenie odpadu 5/2013 Kopaničiarská odpadová spoločnosť, s.r.o. 836,34  
416 Preprava a zneškodnenie odpadových vôd 24 b.j 4/2013 Ján Kubiš AQUA 228  
415 Preprava a zneškodnenie odpadových vôd - Obecný úrad 4/2013 Ján Kubiš AQUA 66,05  
414 Tlač Dolnosrnianských novín 4/2013 Tising spol s.r.o. 107,3  
413 Autorské poplatky 4/2013 SLOVGRAM 33,5  
412 Preprava a zneškodnenie odpadových vôd 24 b.j 4/2013 Ján Kubiš AQUA 228  
411 Nákup služ. Vozidla 4/2013 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o. 8 899  
410 Tlač poštovných platobných poukazov 4/2013 Slovenská pošta a.s. 6,47  
409 Vývoz odpadu 4/2013 Technické služby Strá Turá 217,44  
408 Vývoz odpadu 4/2013 Technické služby Strá Turá 300,72  
407 Poistenia služobného vozidla 4/2013 Komunalná poisťovňa ?  
406 Poskytovanie sociálnych služieb 4/2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o 308,42