Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

34 ZSE - VO 20.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 2788,55
33 ZSE - MŠ 20.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 186,67
32 ZSE - VO Medlin 20.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 265,62
31 ZSE - VO, DS 15.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 206,07
30 ZSE - OcU 15.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 47,32
29 ZSE - VO pri OcU 15.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 233,69
28 vyúčtovacia FA - časopisy MŠ 15.01.2014 Slovenská pošta, Banská Byst. 31,02
27 ZSE - Pož.zbrojnica 15.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 153,58
26 Toner - brother, lexmark (OcU) 13.01.2014 Galax, s.r.o., NMnV 239,60
25 Opatrovateľská služba - vyúčtovanie II.polrok 2013 15.01.2014 SUS, Nové Mesto nad Váhom -71,06
24 Opatrovateľská služba - vyúčtovanie III.Q 2013 15.01.2014 SUS, Nové Mesto nad Váhom 64,49
23 Opatrovateľská služba 12/2013 15.01.2014 SUS, Nové Mesto nad Váhom 203,00
22 aktualizácia programu - Dane a odpady 2014 13.01.2014 TOPSET, Stupava 8,40
21 služobný mobil - starosta 2013 21.01.2014 ORANGE, Bratislava 41,60
20 KOS - TKO 2013 14.01.2014 KOS, Kostolné 335,96
19 pevná linka + internet - OcU 2013 09.01.2014 T-mobile, Bratislava 100,31
18 pevná linka - MŠ 2013 08.01.2014 T-mobile, Bratislava 33,54
17 Tlačivá k dani z nehnuteľnosti 08.01.2014 Cart-Print, s.r.o., Nitra 10,90
16 Plyn - OcU 07.01.2014 RWE, Bratislava 1291,00
15 SOMI - upgrade na r.2014 07.01.2014 SOMI, Trenčín 55,20
14 Plyn - MŠ 07.01.2014 RWE, Bratislava 2050,00
13 Septik - náj.byty 2013 07.01.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 410,40
12 Plyn - KD 1/2014 07.01.2014 RWE, Bratislava 1375,00
11 ZSE - vyúčtovanie 2013 (VO pri KD) 07.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 114,82
10 ZSE - vyúčtovanie 2013 (KD) 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 419,73
9 ZSE - vyúčtovanie 2013 (dom smútku) 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 179,94
8 ZSE - vyúčtovanie 2013 (OcU) 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 5,25
7 ZSE - vyúčtovanie 2013 (nájomné byty) 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 601,27
6 ZSE - vyúčtovanie 2013 MŠ 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava -24,98
5 ZSE - vyúčtovanie 2013 VO 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava -102,75
4 ZSE - vyúčtovanie 2013 VO pri PZ 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava -0,79
3 ZSE - vyúčtovanie 2013 OcU 03.01.2014 Západosl.energ., Bratislava -57,59
2 TSST - TKO 2013 03.01.2014 Technické služby, Stará Turá 273,12
1 údržba dát 12/2013 02.01.2014 COMTEC, NMnV 18,00