Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

84 Kontrola hasiacich prístroj - Náj.byty č. 419 24.02.2014 Pyroservis, a.s., Melčice-Lieskové 89,11
83 Kontrola hasiacich prístrojov - Náj.byty č. 420 24.02.2014 Pyroservis, a.s., Melčice-Lieskové 102,11
82 Kontrola hasiacich prístrojov (KD,MŠ,D.S,Knižnica) 24.02.2014 Pyroservis, a.s., Melčice-Lieskové 107,10
81 TSST - TKO 24.02.2014 Technické služby, Stará Turá 231,12
80 Septik - nájomné byty 20.02.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 273,60
79 Zákon. poistenie - záhrad.traktor na r.2014 a 2015 17.02.2014 Prvá komun.poisťovňa, Bratislava 24,80
78 SOZA - zákonný popl. MR 14.02.2014 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 20,40
77 Septik - nájomné  byty 13.02.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 182,40
76 TSST - TKO 13.02.2014 Technické služby, Stará Turá 254,40
75 TSST - Plasty 13.02.2014 Technické služby, Stará Turá 138,48
74 zákonné poist. - Škoda Fábia, r.2014 a 2015 13.02.2014 Prvá komun.poisťovňa, Bratislava 75,80
73 pevná linka + internet OcU 10.02.2014 T-mobile, Bratislava 92,28
72 služobný mobil OcU 12.02.2014 T-mobile, Bratislava 34,34
71 KOS - TKO 1/2014 10.02.2014 KOS, Kostolné 433,63
70 Stravné lístky + poplatky 07.02.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, BA 1515,54
69 koncesiánársky popl. za webovú stránku 2014 07.02.2014 RTVS, Bratislava 58,99
68 služobný mobil - starosta 07.02.2014 ORANGE, Bratislava 42,04
67 Plyn - KD 06.02.2014 RWE, Bratislava 1150,00
66 Plyn - OcU 06.02.2014 RWE, Bratislava 1041,00
65 Plyn - MŠ 06.02.2014 RWE, Bratislava 1675,00
64 ZSE - MŠ 05.02.2014 Západosl.energ., Bratislava 186,67
63 revízie komínov - Ocu, KD, MŠ 05.02.2014 Kominárstvo Markech, NMnV 182,40
62 oprava VO 05.02.2014 Durdík Dušan - DD, Dolné Srnie 170,87
61 Septik - Náj.byty 1/2014 04.02.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 136,80
60 Comtec - UPDATE 03.02.2014 COMTEC, NMnV 209,15
59 údržba dát - 1/2014 03.02.2014 COMTEC, NMnV 18,00
58 Prvá kom.poist.- poistka Príves.vozík,r.2014 a 15 03.02.2014 Prvá komun.poisťovňa, Bratislava 22,80
57 Opatrovateľská služba 1/2014 03.02.2014 SUS, Nové Mesto nad Váhom 219,66
56 TVS - Náj.byty (419/6), r.2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 99,36
55 TVS - Náj Byty (419/5), r. 2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 95,98
54 TVS - Náj.byty (419/4), r.2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 156,95
53 TVS - Náj.byty (420/3), r.2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 108,40
52 TVS - Náj.byty (420/2), r.2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 196,46
51 TVS- Náj.byty (420/1), r. 2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 134,36
50 TVS - MŠ a škol.byt, 2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 130,97
49 TVS - OcU, r. 2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 59,84
48 TVS - Dom smútku, r.2013 a 2014 29.01.2014 TVS, a.s., Trenčín 58,72
47 Septik - náj. byty 31.01.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 228,00
46 Nákup smetných nádob (18ks) 31.01.2014 FEREX, s.r.o., Nitra 442,80
45 TSST - TKO 30.01.2014 Technické služby, Stará Turá 239,52
44 služobný mobil OcU 30.01.2014 T-mobile, Bratislava 24,98
43 Oprava radiátorov - náj.byt (Kavický) 28.01.2014 Jurák R., Dolné Srnie 194,90
42 oprava MR 27.01.2014 JD-ROZHLASY, Turzovka 359,00
41 Septik - náj.byty 23.01.2014 ORANGE, Bratislava 228,00
40 ZSE - VO 15.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 1015,97
39 Septik - náj.byty 29.01.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 182,40
38 audítorské práce I.časť 2013 22.01.2014 AC Audit, Prievidza  250,00
37 TSST - TKO 20.01.2014 Technické služby, Stará Turá 265,92
36 TSST - Plasty 20.01.2014 Technické služby, Stará Turá 182,40
35 ZSE - KD 20.01.2014 Západosl.energ., Bratislava 591,60