Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

134 TSST - TKO 07.04.2014 Technické služby, Stará Turá 223,68
133 Elektrika - VO pri PO 07.04.2014 Západosl.energ., Bratislava 153,58
132 Elektrika - VO 07.04.2014 Západosl.energ., Bratislava 1015,97
131 Elektrika - OcU 07.04.2014 Západosl.energ., Bratislava 233,69
130 Elektrika VO pri OcU 07.04.2014 Západosl.energ., Bratislava 47,32
129 Elektrika - DS + cintorín 07.04.2014 Západosl.energ., Bratislava 206,07
128 Elektrika - MŠ 07.04.2014 Západosl.energ., Bratislava 186,64
127 Elektrika - náj.byty 07.04.2014 Západosl.energ., Bratislava 265,62
126 Plyn - KD 04.04.2014 RWE, Bratislava 413,00
125 Plyn - OcU 04.04.2014 RWE, Bratislava 349,00
124 Plyn - MŠ 04.04.2014 RWE, Bratislava 532,00
123 oprava VO 02.04.2014 Durdík Dušan - DD, Dolné Srnie 3227,59
122 Oprava odkvapového systómu - KD 02.04.2014 FERKO- F. Hradil, Dolné Srnie 1066,80
121 TSST - SKLO 02.04.2014 Technické služby, Stará Turá 64,36
120 Strava - voľby prezidenta (I. a II. kolo) 01.04.2014 Kompletná, s.r.o., Bošáca 111,60
119 mesačná údržba dát + diaľkové pripojenie 01.04.2014 COMTEC, NMnV 42,00
118 Topset - aktualizácia programov na r. 2014 31.03.2014 TOPSET, Stupava 294,00
117 T-mobile - služobný mobil OcU 27.03.2014 T-mobile, Bratislava 24,98
116 TSST - TKO 24.03.2014 Technické služby, Stará Turá 276,96
115 WC KOMBI - KD 20.03.2014 Vrba Juraj, Dolné Srnie 119,91
114 Septik - nájomné byty 19.03.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 228,00
113 Kataster - údaje na r. 2014 12.03.2014 Geodetický a kartograf.ústav, BA 18,00
112 Toner - MŠ 12.03.2014 Galax, s.r.o., NMnV 69,60
111 Toner na voľby do europarlamentu 12.03.2014 Galax, s.r.o., NMnV 81,60
110 TSST - TKO 12.03.2014 Technické služby, Stará Turá 248,88
109 TSST - plasty 12.03.2014 Technické služby, Stará Turá 157,44
108 Pevná linka + internet - OcU 12.03.2014 T-mobile, Bratislava 103,97
107 služobný mobil OcU 12.03.2014 T-mobile, Bratislava 38,02
106 Inštalácia tlačiarne na sieť 10.03.2014 COMTEC, NMnV 22,94
105 poistenie majetku od 1.4 do 30.6.2014 08.03.2014 Prvá komun.poisťovňa, Bratislava 231,91
104 KOS - uloženie a zneškodnenie - TKO 08.03.2014 KOS, Kostolné 383,01
103 služobný mobil - starosta 08.03.2014 ORANGE, Bratislava 41,60
102 Šekové poukážky - VVS, ŠJ 08.03.2014 Slovenská pošta, Banská Byst. 29,27
101 Plyn - OcU 06.03.2014 RWE, Bratislava 834,00
100 Plyn - MŠ 06.03.2014 RWE, Bratislava 1314,00
99 Plyn - KD 06.03.2014 RWE, Bratislava 991,00
98 ZSE - MŠ 05.03.2014 Západosl.energ., Bratislava 186,67
97 Septik - nájomné byty 05.03.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 66,31
96 Septik - nájomné byty 05.03.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 136,80
95 Toner - Brother 05.03.2014 Galax, s.r.o., NMnV 65,80
94 Toner - ŠJ, MŠ 05.03.2014 Galax, s.r.o., NMnV 67,80
93 údržba dát 03.03.2014 COMTEC, NMnV 42,00
92 Opatrovateľ.služba 2/2014 03.03.2014 SUS, Nové Mesto nad Váhom 171,15
91 Novomestský spravodaj 2014 + poštovné 03.03.2014 Mestské kultúr.stredisko, NMnV 11,40
90 zákonný popl.za MR 03.03.2014 RTVS, Bratislava 112,58
89 oprava plynového kotla - náj.byt Margetiak 03.03.2014 S-SERVIS Sevald, Modrová 107,28
88 Septik - nájomné byty 27.02.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 319,20
87 Septik - OcU 27.02.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 66,31
86 služobný mobil OcU 27.02.2014 T-mobile, Bratislava 24,98
85 Účtovné súvsťažnosti na r.2014 26.02.2014 RZMOS, Trenčín 23,00