Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

184 plyn - MŠ 04.06.2014 RWE, Bratislava 140,00
183 mesačná údržba dát 03.06.2014 COMTEC, NMnV 18,00
182 voda - MŠ a školský byt 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 216,48
181 voda - Dom smútku, cintorín 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 115,08
180 voda - OcU 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 23,93
179 voda - náj.byty 419/6 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 125,34
178 voda - náj.byty 419/5 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 117,36
177 voda - náj.byty 419/4 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 153,82
176 voda - náj.byty 420/3 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 141,29
175 voda - náj.byty 420/2 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 221,04
174 voda - náj.byty 420/1 03.06.2014 TVS, a.s., Trenčín 209,65
173 poistenie majetku - OcU,MS,KD,DS,Medlin 03.06.2014 Prvá komun.poisťovňa, Bratislava 231,91
172 strava - voľby do europarlamentu 03.06.2014 Kompletná, s.r.o., Bošáca 55,80
171 Okná a dvere - MŠ 02.06.2014 MAR DOM, s.r.o., NMnV 13405,00
170 finančný spravodajca za rok 2013 03.06.2014 Poradca, Žilina 14,21
169 poplatok za upomienku - RWE 02.06.2014 RWE, Bratislava 3,00
168 služobný mobil OcU 28.05.2014 T-mobile, Bratislava 24,98
167 Septik - MŠ 23.05.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 66,31
166 TSST - plasty 21.05.2014 Technické služby, Stará Turá 188,40
165 TSST - TKO 21.05.2014 Technické služby, Stará Turá 192,72
164 Septik - nájomné  byty 20.05.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 228,00
163 KOS - TKO + VOK - cintorín 12.05.2014 KOS, Kostolné 846,19
162 TSST - TKO 12.05.2014 Technické služby, Stará Turá 189,84
161 koncesionársky poplatok - RTVS 12.05.2014 RTVS, Bratislava 56,84
160 pevná linka + internet OcU 30.05.2014 T-mobile, Bratislava 97,58
159 pevná linka + internet MŠ 30.05.2014 T-mobile, Bratislava 39,16
158 Plyn - MŠ 07.05.2014 RWE, Bratislava 188,00
157 Plyn - KD 07.05.2014 RWE, Bratislava 109,00
156 Plyn - OcU 07.05.2014 RWE, Bratislava 92,00
155 Stravné lístky (500 ks) 07.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, BA 1515,54
154 elektrika - MŠ 07.05.2014 Západosl.energ., Bratislava 186,67
153 služobný mobil - starosta 05.05.2014 ORANGE, Bratislava 41,60
152 licenčný popl. za miestny rozhlas 05.05.2014 SLOVGRAM, Bratislava 33,50
151 mesačná údržba dát 05.05.2014 COMTEC, NMnV 18,00
150 služobný telefón - OcU 30.04.2014 T-mobile, Bratislava 24,98
149 Septik - nájomné byty 30.04.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 410,40
148 Plasty 22.04.2014 Technické služby, Stará Turá 182,40
147 TKO 18.04.2014 Technické služby, Stará Turá 213,36
146 Opatrovateľská služba - vyúčt. I.Q 17.04.2014 SUS, Nové Mesto nad Váhom 36,44
145 Pevná linka - OcU 14.04.2014 T-mobile, Bratislava 103,18
144 Oprava a údržba matričnej miestnosti - KD 14.04.2014 Jurák R., Dolné Srnie 125,60
143 Služobný mobil - starosta 14.04.2014 ORANGE, Bratislava 41,60
142 licenčný poplatok - matrika 14.04.2014 IVES, Košice 25,09
141 Náklady na stavebný úrad za I. Q 2014 11.04.2014 SUS, Nové Mesto nad Váhom 118,25
140 Septik - náj.byty 11.04.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 319,20
139 Septik - náj.byty 11.04.2014 AQUA - Ján Kubiš, Stará Turá 592,80
138 pevná linka + internet MŠ 10.04.2014 T-mobile, Bratislava 37,87
137 KOS - TKO - uloženie + zneškodnenie 08.04.2014 KOS, Kostolné 436,77
136 čistenie zrážok pri MK 08.04.2014 ESTRANS, s.r.o., Dolné Srnie 497,60
135 TSST - VOK Cintorín 07.04.2014 Technické služby, Stará Turá 107,40