Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

 

č. Názov mesiac Dodávateľ suma ( € )   pdf
54 Kontrola a čistenie komínových telies 2/2011 Kominárstvo Ladislav Markech 152,5  
53 Webhosting - dolnesrnie.sk 2/2011 NIC Hosting s.r.o. 58,99  
52 Preukazy poslancov 2/2011 Jozef Smrhola - OLYMP 73,3  
51 Kancelárský spotrebný materiál toner do tačiarne 2/2011 GALAX 45,6  
50 Preprava a zneškodnenie splaškových vôd 2/2011 Ján Kubiš AQUA 456  
49 Telekomunikačné služby MŠ 2/2011 T-COM 35,11  
48 Faktúra zemný plyn OÚ 2/2011 RWE 791  
47 Faktúra zemný plyn MŠ 2/2011 RWE 539  
46 Faktúra zemný plyn KD 2/2011 RWE 1156  
45 Platobný výmer na úhradu členského 2/2011 Združenie Miest a Obci Slovenska 135,66  
44 Uhradenie členského príspevku ZPOZ 2/2011 Združenie zborov pre občianske záležitosti 32,72  
43 Odhrnanie snehu 2/2011 Poľnohospodárské družstvo Dolné Srnie 180  
42 Kancelárský spotrebný materiál toner do tačiarne 2/2011 GALAX 85,2  
41 Telekomunikačné služby  2/2011 T-COM 120,78  
40 zber, preprava, zneškodnenie odpadu 2/2011 Kopaničiarská odpadová spoločnosť, s.r.o. 393,11  
39 Zasielenie informácií o dotáciach a grantoch na rok 2011 2/2011 SAMNET-informačný system samosprávy 32,86  
38 Právne služby na základe zmluvy 2/2011 Advokátská kancelária STRELÁK&PETKOV 240  
37 Telekomunikačné služby  1/2011 T-MOBILE 223,08  
36 Poistenie majetku 1/2011 Prvá Komunalná Finančná a.s 231,88  
35 Poistka malotraktor 2/2011 Komunalná poisťovňa 19,92  
34          
33          
32 Prevádzka motorového vozidla AVIA - NM417BI  2/2011 Komunalná poisťovňa 425,55  
31 Preprava a zneškodnenie splaškových vôd 2/2011 Ján Kubiš AQUA 354,3  
30 Vývoz plastov 2/2011 Technické služby Strá Turá 147,12  
29 Vývoz odpadu 2/2011 Technické služby Strá Turá 213,36  
28 Stravné lístky 2/2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 1228,8  
27 Telekomunikačné služby upomienka 2/2011 ORANGE 1,33  
26 Telekomunikačné služby  2/2011 ORANGE 57,94  
25 Poskytovanie socialnej služby  2/2011 Spoločný úrad samosprávy 601  
24 Oprava el. zariadení 1/2011 Dušan Durdík DD 260,12  
23 Aktualizácia programov 1/2011 Ing Ján Vlček TOPSET 228,64  
22 Vývoz odpadu 1/2011 Technické služby Strá Turá 223,92  
21 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 5,35  
20 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 30  
19 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 0  
18 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 100,72  
17 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 7,5  
16 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 16,07  
15 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 0  
14          
13 Dodávka vody 1/2011 Trenčianská vodohospodárská spoločnosť 15  
12 Prevádzka obecný rozhlas 1/2011 SOZA 20,4  
11 Vyúčtovanie nákladov za opatrovateľskú službu 1/2011 Spoločný úrad samosprávy 148  
10 Vyúčtovanie predplatné 1/2011 Poradca podnikatela s.r.o. 1,23  
9 Úradné tlačivá 1/2011 Tlačiareň MV SR Bratislava 12,12  
8 Dodávka a distribúcia elektriny MŠ 1/2011 EON 159,47  
7 Faktúra zemný plyn MŠ 1/2011 RWE 1414  
6 Preprava a zneškodnenie splaškových vôd 1/2011 Ján Kubiš AQUA 522,06  
5 Vývoz odpadu 1/2011 Technické služby Strá Turá 221,58  
4 Právne služby na základe zmluvy 1/2011 Advokátská kancelária STRELÁK&PETKOV 240  
3 Faktúra zemný plyn KD 1/2011 RWE 644  
2 Faktúra zemný plyn OÚ 2/2011 RWE 981  
1 Upgrade na rok 2011 1/2011 SOMI Trenčín s.r.o. 55,2