Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

 ZAMESTNANCI OBCE


 

                               zamestnanci

 

 

Behulová Monika
  • matrika
  • evidencia obyvateľov
  • miestne dane (DZN, TKO, PES, UVP)
  • Obecná pokladňa

 

Michalcová Zuzana, Bc.
  • mzdová účtovníčka
  • účtovníčka OcÚ
  • vyúčtovanie nájomnych bytov

 

 

Martáková Alena
upratovačka, kurička

 

Kovačovicová Katarina
riaditeľka MŠ

 

Majerovičová Miroslava
učiteľka MŠ

 

 Sláviková Andrea
učiteľka MŠ

 

Krivá Lucia
  • učiteľka v MŠ
  • vedúca ŠJ

 

Müllerová Jana
upratovačka, školníčka