Pondelok, Október 23, 2017
   
Text Size

Demografia obyvateľstva

 

Demografia


 

Obyvateľstvo obce

 

       
Obyvateľov celkom 920 Muži od 18 rokov do 60 rokov 449  
Ženy od 18 do 55 rokov 471 Ostatní obyvatelia 217  
Deti do 18 rokov 189 Z toho deti do 15 rokov 154  
         
Predproduktívny vek: 353 obyv. 38,30%
Poproduktívny vek: 216 obyv. 25%
Produktívny vek: 494 obyv. 57,20%
Nezistené: 4 obyv. 0,50%
 
Národnosť obyvateľstva:
 
Ukrajinská 1  
Česká 10  
Nemecká 1  
Poľská 1  
Slovenská 847  
Nezistené 1  
Vyznania :    
Evanjelické 486  
Rímskokatolícke 220  
Gréckokatolícke 1  
Gvanjelickometodické 1  
Pravoslávne 1  
Apoštolské 12  
Ostatné 2  
Bez vyznania 109  
Nezistené 20