Pondelok, Október 23, 2017
   
Text Size

mikulasPred príchodom Mikuláša si Maťka pripravila pre detičky SPOLU S ICH RODIČMI tvorivé dielničky, kde si môžu vytvoriť rôzne vianočné ozdôbky a ďalšie výrobky, ktorými sa potom môžu prezentovať pred Mikulášom.

Mikuláš k nám zavíta o 18:00 h. Bude rozdávať balíčky len deťom do 12 rokov žijúcim v obci Dolné Srnie.
Rodičia detí žijúcich mimo obce Dolné Srnie si musia balíček buď priniesť alebo zakúpiť za cenu 3 € priamo na mieste (vhodné by bolo zahlásiť si najnejskôr deň vopred).